Zawiesia stalowe – podstawowy osprzęt dźwignicowy

zawiesie stalowe

Wiele gałęzi przemysłu używa w swojej działalności surowców i materiałów, które wymagają zastosowania specjalistycznych rozwiązań transportowych. Działając na terenach zakładów, usprawniają proces produkcji oraz pozwalają zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Standardowym osprzętem technicznym, wspomagającym prace urządzeń dźwignicowych, są zawiesia stalowe, stosowane bezpośrednio na haku dźwignicy bądź za pośrednictwem osprzętu takiego jak trawersy. Zawiesia stalowe stosuje się przede wszystkim w sytuacjach, gdy przenoszony element wymaga zaczepienia na więcej niż jednym haku. Pozwalają dzięki temu swobodnie i bezpiecznie transportować elementy o dużych gabarytach, które przy zawieszeniu na jednym haku mogłyby ulec uszkodzeniu. Zagrożenie to dotyczy na przykład ładunków długich oraz o cienkim przekroju.

Rodzaje zawiesi stalowych

Zawiesia stalowe dostępne są na rynku w dwóch postaciach jako zawiesia wykonane z liny stalowej lub ze stalowego łańcucha. W przypadku obu rodzajów zawiesi stalowych stosuje się liny i łańcuchy o różnej grubości, a tym samym znacząco różniące się pod względem wytrzymałości. Nośność zawiesi stalowych zależna jest od rodzaju zastosowanej liny oraz łańcucha. Jakość liny bądź łańcucha stalowego zależy od ich grubości, struktury oraz rodzaju zastosowanego surowca, czyli stali.

Zalety zawiesi stalowych

Zawiesia stalowe są najpowszechniej stosowanym typem zawiesi. O ich popularności decyduje przede wszystkim ich uniwersalność oraz bardzo duża wytrzymałość. Cechuje je duża nośność, a poza tym są bardzo odporne na niesprzyjające warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Prawidłowo eksploatowane oraz poddawane regularnym kontrolom charakteryzują się dużą trwałością.

Alternatywa dla zawiesi stalowych

Najczęstszą formą zawiesi stalowych są zawiesia dwucięgnowe, trzycięgnowe oraz czterocięgnowe. W zależności od potrzeb stosuje się również zawiesia stalowe w postaci pętlowej, jednakże nie jest to sytuacja tak częsta jak pozostałe. Alternatywą dla zawiesi stalowych są zawiesia pasowe wykonane z tworzyw sztucznych, które sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest niewielka masa zawiesi przy zachowaniu ich dużej wytrzymałości.