Zawiesia stalowe – jak używać

zawiesia stalowe

Eksploatacja zawiesi stalowych to odpowiedzialne zadanie, które powinno być powierzane wyłącznie osobom kwalifikowanym, które ukończyły szkolenie bądź kurs przygotowujący do obsługi tego typu sprzętu. Jest to powodowane potencjalnym zagrożeniem, które pojawia się podczas podnoszenia ładunków, szczególnie tych wielkomasowych. Zadania takie wymagają specjalistycznej wiedzy, gwarantującej bezpieczeństwo podczas operowania ciężarami.

Praca zawiesi w otoczeniu ludzi

Podczas korzystania z zawiesi stalowych należy przede wszystkim zwracać uwagę na otoczenie, głównie wówczas, gdy transport ładunków odbywa się w miejscu, w którym pracują inni ludzie. Ładunki nie mogą być podnoszone w ich pobliżu, a przede wszystkim nad ich głowami. Obecne w obszarze pracy osoby powinny być zawsze ostrzegane przed zagrożeniem związanym z przemieszczającym się ładunkiem – służy temu sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. Nie wolno pozostawiać ładunku zawieszonego na zawiesinach stalowych bez nadzoru. Podobnie nie powinno się go pozostawiać go na dłużej w takim stanie.

Wiedza o masie ładunku

Przy podnoszeniu ładunku z użyciem zawiesi stalowych obowiązkowo trzeba znać jego masę. Jest to ważne przede wszystkim wtedy, gdy ciężar ten może być większy niż maksymalny udźwig zawiesia stalowego. Masę ładunku można poznać z dołączonej do niego dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej bądź innej albo w ostateczności obliczyć na podstawie wiedzy o materiałach, z jakich powstał.

Kontrola zawiesi stalowych

Eksploatacja zawiesi stalowych jest tez powiązana z regularnym, dokładnym kontrolowaniem ich stanu technicznego. Podstawą tej czynności jest sprawdzanie stanu zawiesi stalowych przed każdym ich użyciem. Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na wszelkie przecięcia, przetarcia, przerwania, wygięcia, zarysowania oraz inne wykrywalne naocznie usterki. Po ich zauważeniu zawiesie powinno być natychmiast wycofane z eksploatacji oraz poddane regeneracji i testom. Należy pamiętać, by takie zawiesie stalowe umieścić tam, gdzie będzie ono niedostępne dla potencjalnych użytkowników.

Zawiesia stalowe muszą również regularnie przechodzić kontrolę określoną przepisami, która odbywa się zazwyczaj w ciągu upływu 12 miesięcy od ostatniego przeglądu. Każda kontrola musi być odnotowana w dokumentacji, która jest przypisana do zawiesia stalowego. Zawiesie musi być również oznakowane zgodnie z przepisami.